تبلیغات
ادبی - نمونه ی پرسش های املایی سال اول راهنمایی نوبت اول

نمونه ی پرسش های املایی سال اول راهنمایی نوبت اول

یکشنبه 10 مهر 1390 09:07 ق.ظ

نویسنده : خیام علیزاده
به نام پروردگار

نمونه ی پرسش های املایی سال اول راهنمایی   نوبت اول

1- برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.
الف)مظلوم ب) اعجاز ج) واقعیت
2- با توجه به معنای جمله شکل صحیح کلمه را برای جا های خالی انتخاب کنید:
• برخی از ...... یا رسانه ها از انحراف نسل جوان سخن می گویند. (مطبوعات- متبوعات- مطبوآت)
• فکر کردم حالا دیگر توی قلبم..... شلوغ شده . (حصابی - حسابی -هسابی )
• من به هیچ ..... قبول نمی کنم که ضعیف هستم .(وجه - وجح)
3. مترادف (هم معنی) کلمه های زیر را بنویسید:
تفکر رأفت اندوهگین
4- یک کلمه ی " هم آوا " بنویسید.

5- در متن زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن ها را بنویسید:
آری این چنین است که هر وقت نزم و نثر دل پذیر و شیرین و اسطوار به این زبان می خانم .شادمان می شوم و زبان به تحصین می گشایم.
 به نام پرودگار
نمونه سوالات آزمون انشا و نگارش سال اول راهنمایی نوبت اول


الف) نگارش
1- مناسب ترین پاسخ را انتخاب کنید:
  *هر گاه بخواهیم مقصود خود را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم از..... بهره می گیرم.
الف)زبان ب)ادبیات ج)دیگران د) مترادف
2- فرق قافیه و سجع در چیست ؟ بطور خلاصه توضیح دهید.
3- جمله های ادبی زیر را به صورت زبانی بنویسید:
صبحگاهان خورشید به چهره ی ما لبخند می زند.
در بهار گل ها برای تماشای طبیعت از خواب بیدار می شوند.
4- یک جمله ی عاطفی و یک جمله ی سوالی بنویسید.
5- معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید:
موکت: کامپیوتر:
6- نشانه های نگارشی ( . _ : _ " " _ ؟ ) را در متن زیر به کار ببرید :
دیروز وقتی به خانه رفتم مادرم پرسید امروز چه درسی داشتید گفتم همه ی درس های امروز را خوانده بودم مادرم خوشحال شد و این سخن پیامبر را خواند علم را یاد بگیرید حتی اگر در چین باشد 

ب) انشا 
به اختیار یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و انشایی درباره آن بنویسید:

1- زیبایی های طبیعت ( مثل: دریا –آسمان – ستارگان-جنگل- رودخانه –حیوانات گوناگون و...)
2- علم و فرهنگ (مثل: ارزش علم – مقایسه ی علم و ثروت – ارزش ثروت - و ...)
3- دین اسلام و انقلاب اسلامی (مثل: من و خدا و ....)

1- کلماتی را که ارتباط معنایی دارند ، به هم متصل کنید .
              الم                                        درد ورنج
                اساس                                   لوازم خانگی
           اثاث                                       پرچم
                 علم                                       پایه و بنیاد
2- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد  ؟
الف ) تصویر مرغی که رو به سقف قار اوج گرفته بود .
ب) از غذا در همان روز مردی به سراغ امیر آمد .
ج) قالب  خانه های ایران یک طبقه است .
د) وقت عزیز و گران بها هست و از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهیم برد. 
3- املای کدام واژه با توجه به معنای آن غلط است ؟
الف ) شقاوت  : بدبختی                                  معمور: امر یا فرمان                                     تعبیه : قرار دادن
4- در متن زیر 6  غلط املایی پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید .
-    درآداب خواب این است که در دل تو بقض و کینه و حسد مسلمانان نباشد وزکر حق باشد .
-    مبادا گزر شتابان عمر  را به مسخره بگیرید و به حرف بزرگ ترهایتان گوش نکنید .
-    نشات و شتاب و اضطراب از ویژگی های نوجوانان است .
-    نادان را به از خموشی نیست و اثر این مسلحت بدانستی نادان نبودی .
-    جمعیّت بی اختیار دست زدند و حلحله کشیدند .
5-  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
    الف ) واژه ی مسلم و مسلّم شکل نوشتاری یکسانی دارند  اما در .................   و ....................  با یکدیگر متفاوت اند .
    ب) واژه ی هور به معنای .....................  و حور به معنای ......................  است .
    ج) دو یا چند کلمه که تقریباً دارای معانی یکسانی هستند    ...............................    می گویند . دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -