تبلیغات
ادبی - نمونه سوالات املا و انشا ونگارش راهنمایی

نمونه سوالات املا و انشا ونگارش راهنمایی

یکشنبه 10 مهر 1390 08:49 ق.ظ

نویسنده : خیام علیزاده
بسمه تعالی

 

                           نمونه سوالات انشا پایه اول راهنمایی تحصیلی

بسمه تعالی

 

                           نمونه سوالات انشا پایه اول راهنمایی تحصیلی  

 

1 جاهای خالی را كامل كنید.

الف : درنثر ............................. نویسنده بسیار طبیعی وروان عمل می كند.

ب: وقتی در نثر كلمات هماهنگ بیاید به آن .................. می گویند .

ج: نشانه های ........................ به ما كمك می كنند تا متن را بهتر وصحیح تر بخوانیم .

د:بسیاری از داستان ها از زبان اول شخص یا سوم شخص گفته می شود ء به این شیوه بیان  ------------------ می گویند .

-----------------------------------------------------------------------------------

2 معادل فارسی كلمات زیر را بنویسید .

كلینیك : ..................                            اس ام اس : ........................                             كاپ: ....................                 كامپیوتر :--------

----------------------------------------------------------------------------------------

3 هركدام از وازه های زیر را بااستفاده از شخصیت بخشی به یك جمله زیبا تبدیل كنید. 

الف – جنگل سبز :--------------------------------------- ب - تخته سیاه : -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

شعر زیر را به نثر روان وامروزی تبدیل كنید .

                        هر جه كنی كشت همان بدروی                                            كار بد و نیك چو كوه و صداست

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5  با تركیب های مقابل یك بند زیبای سه سطری بنویسید .          اثنای سفر. صرف وقت . عطش مطالع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6  با استفاده از تصویر روبرو یك بند بنویسید كه حدود سه سطر باشد .

 

       ----------------------------------------------------------------------------------

 

       ----------------------------------------------------------------------------------

 

       ----------------------------------------------------------------------------------

7  برای كلمات داده شده مراعات و نظیر بنویسید .

 

دست :------------------------------------------------ نوجوان :---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

در مورد موضوع مقابل یك انشای چهار بندی بنویسید . ( حدود یك صفحه )                           یك جای خیلی خیلی كو چولو
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -