تبلیغات
ادبی - آزمون ادبیات فارسی کلاس های دوم راهنمــــــــایی درس13و14

آزمون ادبیات فارسی کلاس های دوم راهنمــــــــایی درس13و14

شنبه 15 بهمن 1390 10:53 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده
لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید

بسمه تعالی

آزمون ادبیات فارسی کلاس های دوم راهنمــــــــایی آموزشگاه غیردولتی نوردهخدای شهرستـــــــان تبریز در بهمن90

 

نام ونام خانوادگی.........................                  .نام دبیر..............   شعبه ی کلاس

________________________________________________________________________________________

1

-معنی لغات زیررا بنویسیید

دلق (                )قدر(                ) مستمعان (                  ) مرید  (               )جیب (               )ثنا (                      )

سفتن (                )غدر(               )چاشت      (                 )رخش(                 )خرف(               )خس (                   )      

3

2

برای ردیف و قافیه مثالی بنویسید؟

 

2

3

جناس را تعریف کرده ومثالی بنویسید؟

 

5/1

4

براثر گذشت زمان تحولاتی درمعنای کلمات پدید آمده است دونمونه مثال بنویسید؟

 

2

5

سه بیت از شعر آزادگی را از حفظ بنویسید.

 

 

5/1

6

برای قید مثالی بنویسید.

 

1

7

-جدول زیررا کامل کنید( فعل رفت در سوم شخص مفرد یا جمع)

ماضی ساده

ماضی استمراری

ماضی نقلی

ماضی بعید

ماضی التزامی

مضارع اخباری

مضارع التزامی

 

 

 

 

 

 

 

5/3

8

مصرع(رخش پندار همی راند زدور) کنایه از چیست؟

 

1

9

بیت های زیررا به نثر ساده وروان بنویسید

1- حدّ من نیست ثنایت گفتن                 گوهرِ شکرِ عطایت سُفتن .............

2- شکر گویم که مرا خوار نساخت          به خسی چون تو گرفتار نساخت......

3-پیر گفتا که چه عزّت زین به                که نی­ام بر درِ تو بالین نِه .............

3

10

باتوجه به بیت های بالا به سوالات خواسته شده پاسخ دهید                                      علیزاده

1-بیت شماره (یک1 )ازچند جمله تشکیل شده است؟

2-دربیت شماره (2)مفعول را مشخص کنید؟

3-دربیت شماره(3) ترکیب اضافی را مشخص کنید؟                                                 کامرواباشید

  "بیش ترموفّقیّت هایی که نصیب بشر می شود،همگی درسایه ی صبر وبردباری است" همیشه فهمیدن بهتر از آموختن است

5/1
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -