تبلیغات
ادبی - آزمون ادبیات فارسی پایه:دوم راهنمایی آموزشگاه غیردولتی نوردهخدای تبریز درمورخه 19/8/90

آزمون ادبیات فارسی پایه:دوم راهنمایی آموزشگاه غیردولتی نوردهخدای تبریز درمورخه 19/8/90

یکشنبه 22 آبان 1390 10:46 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

      عزیزان عید غدیر خم برشما عزیزان مبارککککککککککککککککک بادددددددددددد             


  به نام خداوند جان آفرین                                 حکیم سخن در زبان آفرین                      

سؤال

  آزمون ادبیات فارسی پایه:دوم راهنمایی   آموزشگاه غیردولتی نوردهخدای تبریز درمورخه 19/8/90                        

     نام ونام خانوادگی.............................                                 زمان پاسخ گویی:30دقیقه:     دبیر::                             

نمره

1

معنی لغات زیررابنویسید                                 مراد (                      )رایحه (                          )

فروغ(              )نغز(                    )فرزانه (                            )صانع(                   )

2

2

کمات زیر را با ((ان)) جمع ببندید.

جوان:                             ستاره:                                       خزنده:                                                     دیده:

1

 

3

 برای هریک از مولفا ن زیراثری ذکر کنید.                

جامی (                  )خواجه رشیدالدین فضل الله(                                          )    قا ئم مقا م فراهانی(                              )

5/1

4

متضا د کلمات زیررا بنویسید؟

عدالت (                                    )آزادی (                                             )استوار(                                      )            استقلال(                             )

1

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید

                       به نام خداوند جان آفرین                                 حکیم سخن در زبان آفرین                      

سؤال

  آزمون ادبیات فارسی پایه:دوم راهنمایی   آموزشگاه غیردولتی نوردهخدای تبریز درمورخه 19/8/90                        

     نام ونام خانوادگی.............................                                 زمان پاسخ گویی:30دقیقه:     دبیر::                             

نمره

1

معنی لغات زیررابنویسید                                 مراد (                      )رایحه (                          )

فروغ(              )نغز(                    )فرزانه (                            )صانع(                   )

2

2

کمات زیر را با ((ان)) جمع ببندید.

جوان:                             ستاره:                                       خزنده:                                                     دیده:

1

 

3

 برای هریک از مولفا ن زیراثری ذکر کنید.                

جامی (                  )خواجه رشیدالدین فضل الله(                                          )    قا ئم مقا م فراهانی(                              )

5/1

4

متضا د کلمات زیررا بنویسید؟

عدالت (                                    )آزادی (                                             )استوار(                                      )            استقلال(                             )

1

5

با توجّه به معنی املای درست را انتخاب نمایید.

خورشید/هور/حور/اهورا                                     کاشتن درخت:غرث/غرس/غرص   

 کاردرست:ثواب/صواب                                  نکته های ظریف و جالب: لتایف/لطایف/لطائف

2

6

کلمات ساده ی زیررا با افزودن  >>وند<< به غیر ساده تبدیل کنید

هنر(                )استعداد(                   ) سپاس (                   ) قالی (                    )

2

7

در کلمات زیر تشدید را در جای درست خود بگذارید.

شدت دادن:             تکلم کردن:             محقق و دانشمند:            روحیه ی ایثار:

1

 

8

متن زیررا با تبد یل ضمیر من به او باز نویسی کنید .

من نمی خواهم ونمی گذارم ،یاس وناامیدی ،قدم در قلبم بگذارد

 

2

9

درجمله ی زیر زمان فعل ،نهاد ، مفعول و متمم رامشخص کنید.

ایرانیان در بهاران ظرف های پوشیده از سبزه درست می کنند

2

10

 

 

 

 

 

11

  معنی اشعارزیررابه نثر ساده و روان بنویسید 

الف:هرکه دانای رموز زندگی است             سر اسمای علی داند که کیست

ب:خداوند تدبیرو فرهنگ وهوش             نگوید سخن تانگوید خموش

دربیت های زیر چه صنایع ادبی بکاررفته است؟

الف:انیس کنج تنهایی کتاب است                       فروغ صبح دانایی کتاب است

ب:ذات او دروازه ی شهرعلوم                           زیرفرمانش حجاز و چین و روم

ج:شبم از روی برگ گل برخاست                  گفت می خواهم آفتاب شوم

 

خوش رویی کینه را از بین می برد  ((حضرت محمد (ص)

 

برای کلمات زیر امثال و حکم یا کلمات قصار بنویسید.1

الف:دوست

ب:نیکوکاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای تشبیه مثالی نوشته و دورکن آن را مشخص کنید1

 

                                                                               

2

 

 

 

 

 

 

5/1

دانش آموزان عزیز جهت دریافت پاسخ نامه سوالات می توانید به سایت

www.alma100.mihanblog.comمراجعه فرمایید.

                                                                                                                      موفق باشید.

 

 

 

                                                                                                         علیزاده
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -