تبلیغات
ادبی - زنگ انشا

زنگ انشا

شنبه 7 آبان 1390 04:35 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

به نظر مانوشتن برای  فرد یک حسن  محسوب  می شودوصد البته بهترکه آن فرد معلم باشد.

حتی معتقدیم معلما ن باید راننده قطار  "واژه های مرسل "باشند، زیرا در دو راهی ها وجاده های پیچ در پیچ وگونه گون ممکن است این وسیله نقلیه عمومی، که افرادی هم بعضی اوقات شیشه هایش را نشانه می روند، واژگون شود   ودر این میان، سهم معلمان ودبیران دلسوز که لباس فاخر ادبیات وانشا را پوشیده اند بسی   سنگین تر است زیرا با فرهنگ وعلم وتاریخ ومذهب و...... سرو کار دارند ومگر نه این است که او"این کهن بوم وبر را دوست دارد؟!"
در زنگ  انشا تکیه بیشتر بردوش انشا است یعنی درست بر خلاف جریان آب.آب که نه مرداب !!ولی به قول سلمان هراتی:"مرا با رکود    مرداب ها کاری نیست" وبه بیان دلنشین دکتر شفیعی :
 
حسرت نبرم به خواب آن مرداب 
 
کارام درون دشت شب خفته است
 
دریایم  و نیست  باکم  از  طوفان 
 
دریا همه‌عمرخوابش  اشفته  است

نمونه ای از انشا دانش آموزان:
  
زندگی به شیرینی انار سرخ بر روی درختی تنومند است که گاه گاهی ازاین دانه های شیرین وآبدار می خوریم وولذت می بریم خداوند را به خاطر این همه نعمت شکر می گوییم          
پسرکی با دوچرخه ی خودآمد واز کنارپنجره ی حصیری کلاس ما رد شد وزنگش رابه صدا در آورد، آن روز زنگ آخر بود وبچه ها مانند لشکریان شکست خورد، خسته وخواب آلود بودند.
وقتی صدای زنگ راشنیدند مانند سربازان پادگان
از جا پریدند ومرتب ومنظم شدند. یک دفعه یکی از بچه ها گفت :صدای زنگ دوچرخه، انشا بنویسیم؟ ومعلم قبول کرد وبچه ها پسر را ناله ونفرین کردند وبا تمام سختی ومشکلات انشا را نوشتند..........................

1-تقویت املای دانش آموزان راهنمایی وابتدایی

2-تقویت انشای دانش آموزان راهنمایی وابتدایی

3-تقویت مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان

4-تقویت قدرت نویسندگی وایجاد رغبت وانگیزه وخلاقییت بااستفاده از روش های نوین تدریس توسط دبیر مجرب با20سال تدریس موفق

5-آموزش تست زنی ادبیات

جهت اطلاع وهماهنگی باشماره(09143621375تماس حاصل

    بفرمایید


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -